ออกแบบตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เคาเตอร์ (ferniture counter)

สถานที่ : ร้าน โรตีนายหัว ชาชัก โลตัส (จ.อุดรธานี)

TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (101) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (102) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (103) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (104)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (101).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (102).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (103).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (104).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (105) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (106) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (107) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (108)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (105).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (106).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (107).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (108).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (109) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (110) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (111) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (112)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (109).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (110).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (111).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (112).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (113) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (114) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (115) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (116)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (113).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (114).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (115).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (116).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (117) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (118) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (119) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (120)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (117).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (118).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (119).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (120).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (121) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (122) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (123) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (124)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (121).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (122).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (123).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (124).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (125) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (126) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (127) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (128)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (125).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (126).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (127).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (128).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (129) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (130) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (131) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (132)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (129).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (130).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (131).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (132).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (133) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (134) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (135) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (136)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (133).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (134).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (135).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (136).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (137) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (138) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (139) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (140)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (137).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (138).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (139).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (140).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (141) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (142) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (143) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (144)
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (141).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (142).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (143).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (144).jpg
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (145) TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (146)    
TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (145).jpg TAI-Furniture-RotiNaihua-Udon (146).jpg