ต่อเติมห้องครัวใหม่และขยายบ้านเดิมเป็น2ชั้น
ครอบครัวบ้านคุณแตง @เพอร์เฟคเพลส (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์)

ConstructionKTangByTAI (101) ConstructionKTangByTAI (102) ConstructionKTangByTAI (103)
ConstructionKTangByTAI (101).jpg ConstructionKTangByTAI (102).jpg ConstructionKTangByTAI (103).jpg
ConstructionKTangByTAI (104) ConstructionKTangByTAI (105) ConstructionKTangByTAI (106)
ConstructionKTangByTAI (104).jpg ConstructionKTangByTAI (105).jpg ConstructionKTangByTAI (106).jpg
ConstructionKTangByTAI (107) ConstructionKTangByTAI (108) ConstructionKTangByTAI (109)
ConstructionKTangByTAI (107).jpg ConstructionKTangByTAI (108).jpg ConstructionKTangByTAI (109).jpg
ConstructionKTangByTAI (110) ConstructionKTangByTAI (111) ConstructionKTangByTAI (112)
ConstructionKTangByTAI (110).jpg ConstructionKTangByTAI (111).jpg ConstructionKTangByTAI (112).jpg
ConstructionKTangByTAI (113) ConstructionKTangByTAI (114) ConstructionKTangByTAI (115)
ConstructionKTangByTAI (113).jpg ConstructionKTangByTAI (114).jpg ConstructionKTangByTAI (115).jpg
ConstructionKTangByTAI (116) ConstructionKTangByTAI (117) ConstructionKTangByTAI (118)
ConstructionKTangByTAI (116).jpg ConstructionKTangByTAI (117).jpg ConstructionKTangByTAI (118).jpg
ConstructionKTangByTAI (119) ConstructionKTangByTAI (120) ConstructionKTangByTAI (121)
ConstructionKTangByTAI (119).jpg ConstructionKTangByTAI (120).jpg ConstructionKTangByTAI (121).jpg
ConstructionKTangByTAI (122) ConstructionKTangByTAI (123) ConstructionKTangByTAI (124)
ConstructionKTangByTAI (122).jpg ConstructionKTangByTAI (123).jpg ConstructionKTangByTAI (124).jpg
ConstructionKTangByTAI (125) ConstructionKTangByTAI (126) ConstructionKTangByTAI (127)
ConstructionKTangByTAI (125).jpg ConstructionKTangByTAI (126).jpg ConstructionKTangByTAI (127).jpg
ConstructionKTangByTAI (128) ConstructionKTangByTAI (129) ConstructionKTangByTAI (130)
ConstructionKTangByTAI (128).jpg ConstructionKTangByTAI (129).jpg ConstructionKTangByTAI (130).jpg
ConstructionKTangByTAI (131) ConstructionKTangByTAI (132) ConstructionKTangByTAI (133)
ConstructionKTangByTAI (131).jpg ConstructionKTangByTAI (132).jpg ConstructionKTangByTAI (133).jpg
ConstructionKTangByTAI (134) ConstructionKTangByTAI (135) ConstructionKTangByTAI (136)
ConstructionKTangByTAI (134).jpg ConstructionKTangByTAI (135).jpg ConstructionKTangByTAI (136).jpg
ConstructionKTangByTAI (137) ConstructionKTangByTAI (138) ConstructionKTangByTAI (139)
ConstructionKTangByTAI (137).jpg ConstructionKTangByTAI (138).jpg ConstructionKTangByTAI (139).jpg
ConstructionKTangByTAI (140) ConstructionKTangByTAI (141) ConstructionKTangByTAI (142)
ConstructionKTangByTAI (140).jpg ConstructionKTangByTAI (141).jpg ConstructionKTangByTAI (142).jpg
ConstructionKTangByTAI (143) ConstructionKTangByTAI (144) ConstructionKTangByTAI (145)
ConstructionKTangByTAI (143).jpg ConstructionKTangByTAI (144).jpg ConstructionKTangByTAI (145).jpg
ConstructionKTangByTAI (146) ConstructionKTangByTAI (147) ConstructionKTangByTAI (148)
ConstructionKTangByTAI (146).jpg ConstructionKTangByTAI (147).jpg ConstructionKTangByTAI (148).jpg
ConstructionKTangByTAI (149) ConstructionKTangByTAI (150) ConstructionKTangByTAI (151)
ConstructionKTangByTAI (149).jpg ConstructionKTangByTAI (150).jpg ConstructionKTangByTAI (151).jpg
ConstructionKTangByTAI (152) ConstructionKTangByTAI (153) ConstructionKTangByTAI (154)
ConstructionKTangByTAI (152).jpg ConstructionKTangByTAI (153).jpg ConstructionKTangByTAI (154).jpg
ConstructionKTangByTAI (155) ConstructionKTangByTAI (156) ConstructionKTangByTAI (157)
ConstructionKTangByTAI (155).jpg ConstructionKTangByTAI (156).jpg ConstructionKTangByTAI (157).jpg
ConstructionKTangByTAI (158) ConstructionKTangByTAI (159) ConstructionKTangByTAI (160)
ConstructionKTangByTAI (158).jpg ConstructionKTangByTAI (159).jpg ConstructionKTangByTAI (160).jpg
ConstructionKTangByTAI (161) ConstructionKTangByTAI (162) ConstructionKTangByTAI (163)
ConstructionKTangByTAI (161).jpg ConstructionKTangByTAI (162).jpg ConstructionKTangByTAI (163).jpg
ConstructionKTangByTAI (164) ConstructionKTangByTAI (165) ConstructionKTangByTAI (166)
ConstructionKTangByTAI (164).jpg ConstructionKTangByTAI (165).jpg ConstructionKTangByTAI (166).jpg
ConstructionKTangByTAI (167) ConstructionKTangByTAI (168) ConstructionKTangByTAI (169)
ConstructionKTangByTAI (167).jpg ConstructionKTangByTAI (168).jpg ConstructionKTangByTAI (169).jpg
ConstructionKTangByTAI (170) ConstructionKTangByTAI (171) ConstructionKTangByTAI (172)
ConstructionKTangByTAI (170).jpg ConstructionKTangByTAI (171).jpg ConstructionKTangByTAI (172).jpg
ConstructionKTangByTAI (173) ConstructionKTangByTAI (174) ConstructionKTangByTAI (175)
ConstructionKTangByTAI (173).jpg ConstructionKTangByTAI (174).jpg ConstructionKTangByTAI (175).jpg
ConstructionKTangByTAI (176) ConstructionKTangByTAI (177) ConstructionKTangByTAI (178)
ConstructionKTangByTAI (176).jpg ConstructionKTangByTAI (177).jpg ConstructionKTangByTAI (178).jpg
ConstructionKTangByTAI (179) ConstructionKTangByTAI (180) ConstructionKTangByTAI (181)
ConstructionKTangByTAI (179).jpg ConstructionKTangByTAI (180).jpg ConstructionKTangByTAI (181).jpg
ConstructionKTangByTAI (182) ConstructionKTangByTAI (183) ConstructionKTangByTAI (184)
ConstructionKTangByTAI (182).jpg ConstructionKTangByTAI (183).jpg ConstructionKTangByTAI (184).jpg
ConstructionKTangByTAI (185) ConstructionKTangByTAI (186) ConstructionKTangByTAI (187)
ConstructionKTangByTAI (185).jpg ConstructionKTangByTAI (186).jpg ConstructionKTangByTAI (187).jpg
ConstructionKTangByTAI (188) ConstructionKTangByTAI (189) ConstructionKTangByTAI (190)
ConstructionKTangByTAI (188).jpg ConstructionKTangByTAI (189).jpg ConstructionKTangByTAI (190).jpg
ConstructionKTangByTAI (191) ConstructionKTangByTAI (192) ConstructionKTangByTAI (193)
ConstructionKTangByTAI (191).jpg ConstructionKTangByTAI (192).jpg ConstructionKTangByTAI (193).jpg
ConstructionKTangByTAI (194) ConstructionKTangByTAI (195) ConstructionKTangByTAI (196)
ConstructionKTangByTAI (194).jpg ConstructionKTangByTAI (195).jpg ConstructionKTangByTAI (196).jpg
ConstructionKTangByTAI (197) ConstructionKTangByTAI (198) ConstructionKTangByTAI (199)
ConstructionKTangByTAI (197).jpg ConstructionKTangByTAI (198).jpg ConstructionKTangByTAI (199).jpg
ConstructionKTangByTAI (200) ConstructionKTangByTAI (201) ConstructionKTangByTAI (202)
ConstructionKTangByTAI (200).jpg ConstructionKTangByTAI (201).jpg ConstructionKTangByTAI (202).jpg
ConstructionKTangByTAI (203) ConstructionKTangByTAI (204) ConstructionKTangByTAI (205)
ConstructionKTangByTAI (203).jpg ConstructionKTangByTAI (204).jpg ConstructionKTangByTAI (205).jpg
ConstructionKTangByTAI (206) ConstructionKTangByTAI (207) ConstructionKTangByTAI (208)
ConstructionKTangByTAI (206).jpg ConstructionKTangByTAI (207).jpg ConstructionKTangByTAI (208).jpg
ConstructionKTangByTAI (209) ConstructionKTangByTAI (210) ConstructionKTangByTAI (211)
ConstructionKTangByTAI (209).jpg ConstructionKTangByTAI (210).jpg ConstructionKTangByTAI (211).jpg
ConstructionKTangByTAI (212) ConstructionKTangByTAI (213) ConstructionKTangByTAI (214)
ConstructionKTangByTAI (212).jpg ConstructionKTangByTAI (213).jpg ConstructionKTangByTAI (214).jpg
ConstructionKTangByTAI (215) ConstructionKTangByTAI (216) ConstructionKTangByTAI (217)
ConstructionKTangByTAI (215).jpg ConstructionKTangByTAI (216).jpg ConstructionKTangByTAI (217).jpg
ConstructionKTangByTAI (218) ConstructionKTangByTAI (219) ConstructionKTangByTAI (220)
ConstructionKTangByTAI (218).jpg ConstructionKTangByTAI (219).jpg ConstructionKTangByTAI (220).jpg
ConstructionKTangByTAI (221) ConstructionKTangByTAI (222) ConstructionKTangByTAI (223)
ConstructionKTangByTAI (221).jpg ConstructionKTangByTAI (222).jpg ConstructionKTangByTAI (223).jpg
ConstructionKTangByTAI (224) ConstructionKTangByTAI (225) ConstructionKTangByTAI (226)
ConstructionKTangByTAI (224).jpg ConstructionKTangByTAI (225).jpg ConstructionKTangByTAI (226).jpg
ConstructionKTangByTAI (227) ConstructionKTangByTAI (228) ConstructionKTangByTAI (229)
ConstructionKTangByTAI (227).jpg ConstructionKTangByTAI (228).jpg ConstructionKTangByTAI (229).jpg
ConstructionKTangByTAI (230) ConstructionKTangByTAI (231) ConstructionKTangByTAI (232)
ConstructionKTangByTAI (230).jpg ConstructionKTangByTAI (231).jpg ConstructionKTangByTAI (232).jpg
ConstructionKTangByTAI (233) ConstructionKTangByTAI (234) ConstructionKTangByTAI (235)
ConstructionKTangByTAI (233).jpg ConstructionKTangByTAI (234).jpg ConstructionKTangByTAI (235).jpg
ConstructionKTangByTAI (236) ConstructionKTangByTAI (237) ConstructionKTangByTAI (238)
ConstructionKTangByTAI (236).jpg ConstructionKTangByTAI (237).jpg ConstructionKTangByTAI (238).jpg
ConstructionKTangByTAI (239) ConstructionKTangByTAI (240) ConstructionKTangByTAI (241)
ConstructionKTangByTAI (239).jpg ConstructionKTangByTAI (240).jpg ConstructionKTangByTAI (241).jpg
ConstructionKTangByTAI (242) ConstructionKTangByTAI (243) ConstructionKTangByTAI (244)
ConstructionKTangByTAI (242).jpg ConstructionKTangByTAI (243).jpg ConstructionKTangByTAI (244).jpg
ConstructionKTangByTAI (245) ConstructionKTangByTAI (246) ConstructionKTangByTAI (247)
ConstructionKTangByTAI (245).jpg ConstructionKTangByTAI (246).jpg ConstructionKTangByTAI (247).jpg
ConstructionKTangByTAI (248) ConstructionKTangByTAI (249) ConstructionKTangByTAI (250)
ConstructionKTangByTAI (248).jpg ConstructionKTangByTAI (249).jpg ConstructionKTangByTAI (250).jpg
ConstructionKTangByTAI (251) ConstructionKTangByTAI (252) ConstructionKTangByTAI (253)
ConstructionKTangByTAI (251).jpg ConstructionKTangByTAI (252).jpg ConstructionKTangByTAI (253).jpg
ConstructionKTangByTAI (254) ConstructionKTangByTAI (256) ConstructionKTangByTAI (257)
ConstructionKTangByTAI (254).jpg ConstructionKTangByTAI (256).jpg ConstructionKTangByTAI (257).jpg
ConstructionKTangByTAI (261) ConstructionKTangByTAI (262) ConstructionKTangByTAI (264)
ConstructionKTangByTAI (261).jpg ConstructionKTangByTAI (262).jpg ConstructionKTangByTAI (264).jpg
ConstructionKTangByTAI (265) ConstructionKTangByTAI (266) ConstructionKTangByTAI (267)
ConstructionKTangByTAI (265).jpg ConstructionKTangByTAI (266).jpg ConstructionKTangByTAI (267).jpg
ConstructionKTangByTAI (268) ConstructionKTangByTAI (269) ConstructionKTangByTAI (270)
ConstructionKTangByTAI (268).jpg ConstructionKTangByTAI (269).jpg ConstructionKTangByTAI (270).jpg
ConstructionKTangByTAI (271) ConstructionKTangByTAI (272) ConstructionKTangByTAI (273)
ConstructionKTangByTAI (271).jpg ConstructionKTangByTAI (272).jpg ConstructionKTangByTAI (273).jpg
ConstructionKTangByTAI (274) ConstructionKTangByTAI (275) ConstructionKTangByTAI (276)
ConstructionKTangByTAI (274).jpg ConstructionKTangByTAI (275).jpg ConstructionKTangByTAI (276).jpg
ConstructionKTangByTAI (277) ConstructionKTangByTAI (278) ConstructionKTangByTAI (279)
ConstructionKTangByTAI (277).jpg ConstructionKTangByTAI (278).jpg ConstructionKTangByTAI (279).jpg
ConstructionKTangByTAI (280) ConstructionKTangByTAI (281) ConstructionKTangByTAI (282)
ConstructionKTangByTAI (280).jpg ConstructionKTangByTAI (281).jpg ConstructionKTangByTAI (282).jpg
ConstructionKTangByTAI (283) ConstructionKTangByTAI (284) ConstructionKTangByTAI (285)
ConstructionKTangByTAI (283).jpg ConstructionKTangByTAI (284).jpg ConstructionKTangByTAI (285).jpg
ConstructionKTangByTAI (286) ConstructionKTangByTAI (287) ConstructionKTangByTAI (288)
ConstructionKTangByTAI (286).jpg ConstructionKTangByTAI (287).jpg ConstructionKTangByTAI (288).jpg
ConstructionKTangByTAI (289) ConstructionKTangByTAI (290) ConstructionKTangByTAI (291)
ConstructionKTangByTAI (289).jpg ConstructionKTangByTAI (290).jpg ConstructionKTangByTAI (291).jpg
ConstructionKTangByTAI (292) ConstructionKTangByTAI (293) ConstructionKTangByTAI (294)
ConstructionKTangByTAI (292).jpg ConstructionKTangByTAI (293).jpg ConstructionKTangByTAI (294).jpg
ConstructionKTangByTAI (295) ConstructionKTangByTAI (296) ConstructionKTangByTAI (297)
ConstructionKTangByTAI (295).jpg ConstructionKTangByTAI (296).jpg ConstructionKTangByTAI (297).jpg
ConstructionKTangByTAI (298) ConstructionKTangByTAI (299) ConstructionKTangByTAI (300)
ConstructionKTangByTAI (298).jpg ConstructionKTangByTAI (299).jpg ConstructionKTangByTAI (300).jpg
ConstructionKTangByTAI (301) ConstructionKTangByTAI (302) ConstructionKTangByTAI (303)
ConstructionKTangByTAI (301).jpg ConstructionKTangByTAI (302).jpg ConstructionKTangByTAI (303).jpg
ConstructionKTangByTAI (304) ConstructionKTangByTAI (305) ConstructionKTangByTAI (306)
ConstructionKTangByTAI (304).jpg ConstructionKTangByTAI (305).jpg ConstructionKTangByTAI (306).jpg
ConstructionKTangByTAI (308)    
ConstructionKTangByTAI (308).jpg