ทำการตกแต่งตัวตึกใหม่ทั้งหมด โดยการ Renovate ภายนอกและภายใน

โดยตกแต่งแบบ ชั้น2 ให้เป็นห้องทำงาน(ผนังปูนดิบขัดมันและพื้นกระเบื้องยาง)

โดยตกแต่งแบบ ชั้น3 เป็นห้องประชุม + และสตูดิโอTAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (.101) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (101) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (102) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (103)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (.101).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (101).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (102).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (103).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (104) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (105) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (106) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (107)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (104).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (105).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (106).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (107).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (108) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (109) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (110) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (111)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (108).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (109).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (110).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (111).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (112) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (113) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (114) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (115)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (112).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (113).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (114).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (115).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (116) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (117) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (118) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (119)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (116).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (117).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (118).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (119).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (120) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (121) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (122) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (123)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (120).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (121).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (122).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (123).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (124) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (125) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (126) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (127)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (124).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (125).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (126).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (127).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (128) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (129) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (130) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (131)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (128).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (129).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (130).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (131).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (132) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (133) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (134) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (135)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (132).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (133).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (134).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (135).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (136) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (137) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (138) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (139)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (136).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (137).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (138).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (139).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (140) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (141) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (142) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (143)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (140).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (141).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (142).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (143).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (144) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (145) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (146) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (147)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (144).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (145).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (146).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (147).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (148) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (149) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (150) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (151)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (148).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (149).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (150).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (151).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (152) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (153) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (154) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (155)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (152).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (153).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (154).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (155).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (156) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (157) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (158) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (159)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (156).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (157).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (158).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (159).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (160) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (161) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (162) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (163)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (160).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (161).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (162).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (163).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (164) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (165) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (166) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (167)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (164).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (165).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (166).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (167).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (168) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (169) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (170) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (171)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (168).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (169).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (170).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (171).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (172) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (173) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (174) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (175)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (172).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (173).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (174).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (175).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (176) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (177) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (178) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (179)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (176).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (177).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (178).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (179).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (180) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (181) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (182) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (183)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (180).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (181).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (182).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (183).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (184) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (185) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (186) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (187)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (184).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (185).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (186).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (187).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (188) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (189) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (190) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (191)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (188).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (189).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (190).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (191).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (192) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (193) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (194) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (195)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (192).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (193).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (194).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (195).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (196) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (197) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (198) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (199)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (196).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (197).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (198).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (199).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (200) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (201) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (202) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (203)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (200).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (201).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (202).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (203).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (204) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (205) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (206) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (207)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (204).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (205).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (206).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (207).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (208) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (209) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (210) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (211)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (208).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (209).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (210).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (211).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (212) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (213) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (214) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (215)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (212).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (213).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (214).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (215).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (216) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (217) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (218) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (219)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (216).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (217).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (218).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (219).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (220) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (221) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (222) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (223)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (220).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (221).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (222).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (223).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (224) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (225) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (226) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (227)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (224).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (225).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (226).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (227).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (228) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (229) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (230) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (231)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (228).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (229).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (230).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (231).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (232) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (233) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (234) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (235)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (232).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (233).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (234).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (235).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (236) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (237) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (238) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (239)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (236).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (237).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (238).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (239).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (240) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (241) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (242) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (243)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (240).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (241).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (242).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (243).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (244) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (245) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (246) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (247)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (244).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (245).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (246).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (247).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (248) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (249) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (250) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (251)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (248).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (249).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (250).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (251).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (252) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (253) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (254) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (255)
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (252).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (253).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (254).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (255).jpg
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (256) TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (257)    
TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (256).jpg TAI-Renovate-KhunJo-Ladprao (257).jpg