ตกแต่งบ้านใหม่ โดย ทาสีบ้านใหม่ ทำหลังคาโรงจอดรถพร้อมพื้นคอนกรีตสแตมป์ลายอิฐ(สีส้ม)

ปรับปรุงพื้นที่สวนใหม่ทั้งหมด พร้อมถมดินกันพื้น(เดิม)บ้านทรุด @ ม.มัณฑณา

TAI-Renovate-KhunKeawManthana (101) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (102) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (103) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (104)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (101).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (102).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (103).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (104).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (105) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (106) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (107) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (108)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (105).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (106).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (107).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (108).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (109) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (110) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (111) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (112)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (109).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (110).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (111).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (112).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (113) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (114) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (115) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (116)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (113).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (114).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (115).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (116).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (117) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (118) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (119) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (120)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (117).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (118).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (119).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (120).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (121) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (122) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (123) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (124)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (121).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (122).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (123).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (124).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (125) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (126) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (127) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (128)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (125).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (126).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (127).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (128).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (129) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (130) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (131) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (132)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (129).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (130).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (131).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (132).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (133) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (134) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (135) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (136)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (133).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (134).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (135).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (136).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (137) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (138) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (139) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (140)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (137).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (138).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (139).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (140).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (141) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (142) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (143) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (144)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (141).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (142).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (143).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (144).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (145) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (146) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (147) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (148)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (145).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (146).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (147).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (148).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (149) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (150) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (151) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (152)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (149).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (150).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (151).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (152).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (153) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (154) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (155) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (156)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (153).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (154).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (155).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (156).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (157) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (158) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (159) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (160)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (157).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (158).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (159).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (160).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (161) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (162) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (163) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (164)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (161).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (162).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (163).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (164).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (165) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (166) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (167) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (168)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (165).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (166).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (167).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (168).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (169) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (170) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (171) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (172)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (169).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (170).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (171).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (172).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (173) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (174) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (175) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (176)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (173).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (174).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (175).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (176).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (177) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (178) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (179) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (180)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (177).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (178).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (179).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (180).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (181) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (182) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (183) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (184)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (181).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (182).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (183).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (184).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (185) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (186) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (187) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (188)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (185).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (186).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (187).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (188).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (189) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (190) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (191) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (192)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (189).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (190).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (191).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (192).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (193) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (194) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (195) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (196)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (193).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (194).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (195).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (196).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (197) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (198) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (199) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (200)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (197).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (198).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (199).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (200).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (201) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (202) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (203) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (204)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (201).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (202).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (203).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (204).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (205) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (206) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (207) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (208)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (205).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (206).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (207).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (208).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (209) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (210) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (211) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (212)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (209).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (210).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (211).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (212).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (213) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (214) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (215) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (216)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (213).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (214).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (215).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (216).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (217) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (218) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (219) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (220)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (217).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (218).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (219).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (220).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (221) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (222) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (223) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (224)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (221).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (222).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (223).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (224).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (225) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (226) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (227) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (228)
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (225).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (226).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (227).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (228).jpg
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (229) TAI-Renovate-KhunKeawManthana (230)    
TAI-Renovate-KhunKeawManthana (229).jpg TAI-Renovate-KhunKeawManthana (230).jpg