ปรับปรุงบ้านใหม่โดย ทุบ รื้อ และทิ้งของเก่าเหลือเสาโครงสร้างเดิม

แล้วสร้างใหม่ทั้งหลังพร้อมกับบิลด์อินเฟอร์นิเจอร์ใหม่ @ นวมินทร์

TAI-Renovate-Nawamin(101) TAI-Renovate-Nawamin(102) TAI-Renovate-Nawamin(103)
TAI-Renovate-Nawamin(101).jpg TAI-Renovate-Nawamin(102).jpg TAI-Renovate-Nawamin(103).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(104) TAI-Renovate-Nawamin(105) TAI-Renovate-Nawamin(106)
TAI-Renovate-Nawamin(104).jpg TAI-Renovate-Nawamin(105).jpg TAI-Renovate-Nawamin(106).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(107) TAI-Renovate-Nawamin(108) TAI-Renovate-Nawamin(109)
TAI-Renovate-Nawamin(107).jpg TAI-Renovate-Nawamin(108).jpg TAI-Renovate-Nawamin(109).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(110) TAI-Renovate-Nawamin(111) TAI-Renovate-Nawamin(112)
TAI-Renovate-Nawamin(110).jpg TAI-Renovate-Nawamin(111).jpg TAI-Renovate-Nawamin(112).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(113) TAI-Renovate-Nawamin(114) TAI-Renovate-Nawamin(115)
TAI-Renovate-Nawamin(113).jpg TAI-Renovate-Nawamin(114).jpg TAI-Renovate-Nawamin(115).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(116) TAI-Renovate-Nawamin(117) TAI-Renovate-Nawamin(118)
TAI-Renovate-Nawamin(116).jpg TAI-Renovate-Nawamin(117).jpg TAI-Renovate-Nawamin(118).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(119) TAI-Renovate-Nawamin(120) TAI-Renovate-Nawamin(121)
TAI-Renovate-Nawamin(119).jpg TAI-Renovate-Nawamin(120).jpg TAI-Renovate-Nawamin(121).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(122) TAI-Renovate-Nawamin(123) TAI-Renovate-Nawamin(124)
TAI-Renovate-Nawamin(122).jpg TAI-Renovate-Nawamin(123).jpg TAI-Renovate-Nawamin(124).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(125) TAI-Renovate-Nawamin(126) TAI-Renovate-Nawamin(127)
TAI-Renovate-Nawamin(125).jpg TAI-Renovate-Nawamin(126).jpg TAI-Renovate-Nawamin(127).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(128) TAI-Renovate-Nawamin(129) TAI-Renovate-Nawamin(130)
TAI-Renovate-Nawamin(128).jpg TAI-Renovate-Nawamin(129).jpg TAI-Renovate-Nawamin(130).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(131) TAI-Renovate-Nawamin(132) TAI-Renovate-Nawamin(133)
TAI-Renovate-Nawamin(131).jpg TAI-Renovate-Nawamin(132).jpg TAI-Renovate-Nawamin(133).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(134) TAI-Renovate-Nawamin(135) TAI-Renovate-Nawamin(136)
TAI-Renovate-Nawamin(134).jpg TAI-Renovate-Nawamin(135).jpg TAI-Renovate-Nawamin(136).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(137) TAI-Renovate-Nawamin(138) TAI-Renovate-Nawamin(139)
TAI-Renovate-Nawamin(137).jpg TAI-Renovate-Nawamin(138).jpg TAI-Renovate-Nawamin(139).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(140) TAI-Renovate-Nawamin(141) TAI-Renovate-Nawamin(142)
TAI-Renovate-Nawamin(140).jpg TAI-Renovate-Nawamin(141).jpg TAI-Renovate-Nawamin(142).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(143) TAI-Renovate-Nawamin(144) TAI-Renovate-Nawamin(145)
TAI-Renovate-Nawamin(143).jpg TAI-Renovate-Nawamin(144).jpg TAI-Renovate-Nawamin(145).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(146) TAI-Renovate-Nawamin(147) TAI-Renovate-Nawamin(148)
TAI-Renovate-Nawamin(146).jpg TAI-Renovate-Nawamin(147).jpg TAI-Renovate-Nawamin(148).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(149) TAI-Renovate-Nawamin(150) TAI-Renovate-Nawamin(151)
TAI-Renovate-Nawamin(149).jpg TAI-Renovate-Nawamin(150).jpg TAI-Renovate-Nawamin(151).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(152) TAI-Renovate-Nawamin(153) TAI-Renovate-Nawamin(154)
TAI-Renovate-Nawamin(152).jpg TAI-Renovate-Nawamin(153).jpg TAI-Renovate-Nawamin(154).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(155) TAI-Renovate-Nawamin(156) TAI-Renovate-Nawamin(157)
TAI-Renovate-Nawamin(155).jpg TAI-Renovate-Nawamin(156).jpg TAI-Renovate-Nawamin(157).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(158) TAI-Renovate-Nawamin(159) TAI-Renovate-Nawamin(160)
TAI-Renovate-Nawamin(158).jpg TAI-Renovate-Nawamin(159).jpg TAI-Renovate-Nawamin(160).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(161) TAI-Renovate-Nawamin(162) TAI-Renovate-Nawamin(163)
TAI-Renovate-Nawamin(161).jpg TAI-Renovate-Nawamin(162).jpg TAI-Renovate-Nawamin(163).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(164) TAI-Renovate-Nawamin(165) TAI-Renovate-Nawamin(166)
TAI-Renovate-Nawamin(164).jpg TAI-Renovate-Nawamin(165).jpg TAI-Renovate-Nawamin(166).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(167) TAI-Renovate-Nawamin(168) TAI-Renovate-Nawamin(169)
TAI-Renovate-Nawamin(167).jpg TAI-Renovate-Nawamin(168).jpg TAI-Renovate-Nawamin(169).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(170) TAI-Renovate-Nawamin(171) TAI-Renovate-Nawamin(172)
TAI-Renovate-Nawamin(170).jpg TAI-Renovate-Nawamin(171).jpg TAI-Renovate-Nawamin(172).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(173) TAI-Renovate-Nawamin(174) TAI-Renovate-Nawamin(175)
TAI-Renovate-Nawamin(173).jpg TAI-Renovate-Nawamin(174).jpg TAI-Renovate-Nawamin(175).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(176) TAI-Renovate-Nawamin(177) TAI-Renovate-Nawamin(178)
TAI-Renovate-Nawamin(176).jpg TAI-Renovate-Nawamin(177).jpg TAI-Renovate-Nawamin(178).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(179) TAI-Renovate-Nawamin(180) TAI-Renovate-Nawamin(181)
TAI-Renovate-Nawamin(179).jpg TAI-Renovate-Nawamin(180).jpg TAI-Renovate-Nawamin(181).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(182) TAI-Renovate-Nawamin(183) TAI-Renovate-Nawamin(184)
TAI-Renovate-Nawamin(182).jpg TAI-Renovate-Nawamin(183).jpg TAI-Renovate-Nawamin(184).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(185) TAI-Renovate-Nawamin(186) TAI-Renovate-Nawamin(187)
TAI-Renovate-Nawamin(185).jpg TAI-Renovate-Nawamin(186).jpg TAI-Renovate-Nawamin(187).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(188) TAI-Renovate-Nawamin(189) TAI-Renovate-Nawamin(190)
TAI-Renovate-Nawamin(188).jpg TAI-Renovate-Nawamin(189).jpg TAI-Renovate-Nawamin(190).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(191) TAI-Renovate-Nawamin(192) TAI-Renovate-Nawamin(193)
TAI-Renovate-Nawamin(191).jpg TAI-Renovate-Nawamin(192).jpg TAI-Renovate-Nawamin(193).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(194) TAI-Renovate-Nawamin(195) TAI-Renovate-Nawamin(196)
TAI-Renovate-Nawamin(194).jpg TAI-Renovate-Nawamin(195).jpg TAI-Renovate-Nawamin(196).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(197) TAI-Renovate-Nawamin(198) TAI-Renovate-Nawamin(199)
TAI-Renovate-Nawamin(197).jpg TAI-Renovate-Nawamin(198).jpg TAI-Renovate-Nawamin(199).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(200) TAI-Renovate-Nawamin(201) TAI-Renovate-Nawamin(202)
TAI-Renovate-Nawamin(200).jpg TAI-Renovate-Nawamin(201).jpg TAI-Renovate-Nawamin(202).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(203) TAI-Renovate-Nawamin(204) TAI-Renovate-Nawamin(205)
TAI-Renovate-Nawamin(203).jpg TAI-Renovate-Nawamin(204).jpg TAI-Renovate-Nawamin(205).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(206) TAI-Renovate-Nawamin(207) TAI-Renovate-Nawamin(208)
TAI-Renovate-Nawamin(206).jpg TAI-Renovate-Nawamin(207).jpg TAI-Renovate-Nawamin(208).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(209) TAI-Renovate-Nawamin(210) TAI-Renovate-Nawamin(211)
TAI-Renovate-Nawamin(209).jpg TAI-Renovate-Nawamin(210).jpg TAI-Renovate-Nawamin(211).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(212) TAI-Renovate-Nawamin(213) TAI-Renovate-Nawamin(214)
TAI-Renovate-Nawamin(212).jpg TAI-Renovate-Nawamin(213).jpg TAI-Renovate-Nawamin(214).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(215) TAI-Renovate-Nawamin(216) TAI-Renovate-Nawamin(217)
TAI-Renovate-Nawamin(215).jpg TAI-Renovate-Nawamin(216).jpg TAI-Renovate-Nawamin(217).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(218) TAI-Renovate-Nawamin(219) TAI-Renovate-Nawamin(220)
TAI-Renovate-Nawamin(218).jpg TAI-Renovate-Nawamin(219).jpg TAI-Renovate-Nawamin(220).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(221) TAI-Renovate-Nawamin(222) TAI-Renovate-Nawamin(223)
TAI-Renovate-Nawamin(221).jpg TAI-Renovate-Nawamin(222).jpg TAI-Renovate-Nawamin(223).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(224) TAI-Renovate-Nawamin(225) TAI-Renovate-Nawamin(226)
TAI-Renovate-Nawamin(224).jpg TAI-Renovate-Nawamin(225).jpg TAI-Renovate-Nawamin(226).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(227) TAI-Renovate-Nawamin(228) TAI-Renovate-Nawamin(229)
TAI-Renovate-Nawamin(227).jpg TAI-Renovate-Nawamin(228).jpg TAI-Renovate-Nawamin(229).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(230) TAI-Renovate-Nawamin(231) TAI-Renovate-Nawamin(232)
TAI-Renovate-Nawamin(230).jpg TAI-Renovate-Nawamin(231).jpg TAI-Renovate-Nawamin(232).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(233) TAI-Renovate-Nawamin(234) TAI-Renovate-Nawamin(235)
TAI-Renovate-Nawamin(233).jpg TAI-Renovate-Nawamin(234).jpg TAI-Renovate-Nawamin(235).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(236) TAI-Renovate-Nawamin(237) TAI-Renovate-Nawamin(238)
TAI-Renovate-Nawamin(236).jpg TAI-Renovate-Nawamin(237).jpg TAI-Renovate-Nawamin(238).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(239) TAI-Renovate-Nawamin(240) TAI-Renovate-Nawamin(241)
TAI-Renovate-Nawamin(239).jpg TAI-Renovate-Nawamin(240).jpg TAI-Renovate-Nawamin(241).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(242) TAI-Renovate-Nawamin(243) TAI-Renovate-Nawamin(244)
TAI-Renovate-Nawamin(242).jpg TAI-Renovate-Nawamin(243).jpg TAI-Renovate-Nawamin(244).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(245) TAI-Renovate-Nawamin(246) TAI-Renovate-Nawamin(247)
TAI-Renovate-Nawamin(245).jpg TAI-Renovate-Nawamin(246).jpg TAI-Renovate-Nawamin(247).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(248) TAI-Renovate-Nawamin(249) TAI-Renovate-Nawamin(250)
TAI-Renovate-Nawamin(248).jpg TAI-Renovate-Nawamin(249).jpg TAI-Renovate-Nawamin(250).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(251) TAI-Renovate-Nawamin(252) TAI-Renovate-Nawamin(253)
TAI-Renovate-Nawamin(251).jpg TAI-Renovate-Nawamin(252).jpg TAI-Renovate-Nawamin(253).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(254) TAI-Renovate-Nawamin(255) TAI-Renovate-Nawamin(256)
TAI-Renovate-Nawamin(254).jpg TAI-Renovate-Nawamin(255).jpg TAI-Renovate-Nawamin(256).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(257) TAI-Renovate-Nawamin(258) TAI-Renovate-Nawamin(259)
TAI-Renovate-Nawamin(257).jpg TAI-Renovate-Nawamin(258).jpg TAI-Renovate-Nawamin(259).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(260) TAI-Renovate-Nawamin(261) TAI-Renovate-Nawamin(262)
TAI-Renovate-Nawamin(260).jpg TAI-Renovate-Nawamin(261).jpg TAI-Renovate-Nawamin(262).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(263) TAI-Renovate-Nawamin(264) TAI-Renovate-Nawamin(265)
TAI-Renovate-Nawamin(263).jpg TAI-Renovate-Nawamin(264).jpg TAI-Renovate-Nawamin(265).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(266) TAI-Renovate-Nawamin(267) TAI-Renovate-Nawamin(268)
TAI-Renovate-Nawamin(266).jpg TAI-Renovate-Nawamin(267).jpg TAI-Renovate-Nawamin(268).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(269) TAI-Renovate-Nawamin(270) TAI-Renovate-Nawamin(271)
TAI-Renovate-Nawamin(269).jpg TAI-Renovate-Nawamin(270).jpg TAI-Renovate-Nawamin(271).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(272) TAI-Renovate-Nawamin(273) TAI-Renovate-Nawamin(274)
TAI-Renovate-Nawamin(272).jpg TAI-Renovate-Nawamin(273).jpg TAI-Renovate-Nawamin(274).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(275) TAI-Renovate-Nawamin(276) TAI-Renovate-Nawamin(277)
TAI-Renovate-Nawamin(275).jpg TAI-Renovate-Nawamin(276).jpg TAI-Renovate-Nawamin(277).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(278) TAI-Renovate-Nawamin(279) TAI-Renovate-Nawamin(280)
TAI-Renovate-Nawamin(278).jpg TAI-Renovate-Nawamin(279).jpg TAI-Renovate-Nawamin(280).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(281) TAI-Renovate-Nawamin(282) TAI-Renovate-Nawamin(283)
TAI-Renovate-Nawamin(281).jpg TAI-Renovate-Nawamin(282).jpg TAI-Renovate-Nawamin(283).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(284) TAI-Renovate-Nawamin(285) TAI-Renovate-Nawamin(286)
TAI-Renovate-Nawamin(284).jpg TAI-Renovate-Nawamin(285).jpg TAI-Renovate-Nawamin(286).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(287) TAI-Renovate-Nawamin(288) TAI-Renovate-Nawamin(289)
TAI-Renovate-Nawamin(287).jpg TAI-Renovate-Nawamin(288).jpg TAI-Renovate-Nawamin(289).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(290) TAI-Renovate-Nawamin(291) TAI-Renovate-Nawamin(292)
TAI-Renovate-Nawamin(290).jpg TAI-Renovate-Nawamin(291).jpg TAI-Renovate-Nawamin(292).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(293) TAI-Renovate-Nawamin(294) TAI-Renovate-Nawamin(295)
TAI-Renovate-Nawamin(293).jpg TAI-Renovate-Nawamin(294).jpg TAI-Renovate-Nawamin(295).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(296) TAI-Renovate-Nawamin(297) TAI-Renovate-Nawamin(298)
TAI-Renovate-Nawamin(296).jpg TAI-Renovate-Nawamin(297).jpg TAI-Renovate-Nawamin(298).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(299) TAI-Renovate-Nawamin(300) TAI-Renovate-Nawamin(301)
TAI-Renovate-Nawamin(299).jpg TAI-Renovate-Nawamin(300).jpg TAI-Renovate-Nawamin(301).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(302) TAI-Renovate-Nawamin(303) TAI-Renovate-Nawamin(304)
TAI-Renovate-Nawamin(302).jpg TAI-Renovate-Nawamin(303).jpg TAI-Renovate-Nawamin(304).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(305) TAI-Renovate-Nawamin(306) TAI-Renovate-Nawamin(307)
TAI-Renovate-Nawamin(305).jpg TAI-Renovate-Nawamin(306).jpg TAI-Renovate-Nawamin(307).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(308) TAI-Renovate-Nawamin(309) TAI-Renovate-Nawamin(310)
TAI-Renovate-Nawamin(308).jpg TAI-Renovate-Nawamin(309).jpg TAI-Renovate-Nawamin(310).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(311) TAI-Renovate-Nawamin(312) TAI-Renovate-Nawamin(313)
TAI-Renovate-Nawamin(311).jpg TAI-Renovate-Nawamin(312).jpg TAI-Renovate-Nawamin(313).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(314) TAI-Renovate-Nawamin(315) TAI-Renovate-Nawamin(316)
TAI-Renovate-Nawamin(314).jpg TAI-Renovate-Nawamin(315).jpg TAI-Renovate-Nawamin(316).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(317) TAI-Renovate-Nawamin(318) TAI-Renovate-Nawamin(319)
TAI-Renovate-Nawamin(317).jpg TAI-Renovate-Nawamin(318).jpg TAI-Renovate-Nawamin(319).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(320) TAI-Renovate-Nawamin(321) TAI-Renovate-Nawamin(322)
TAI-Renovate-Nawamin(320).jpg TAI-Renovate-Nawamin(321).jpg TAI-Renovate-Nawamin(322).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(323) TAI-Renovate-Nawamin(324) TAI-Renovate-Nawamin(325)
TAI-Renovate-Nawamin(323).jpg TAI-Renovate-Nawamin(324).jpg TAI-Renovate-Nawamin(325).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(326) TAI-Renovate-Nawamin(327) TAI-Renovate-Nawamin(328)
TAI-Renovate-Nawamin(326).jpg TAI-Renovate-Nawamin(327).jpg TAI-Renovate-Nawamin(328).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(329) TAI-Renovate-Nawamin(330) TAI-Renovate-Nawamin(331)
TAI-Renovate-Nawamin(329).jpg TAI-Renovate-Nawamin(330).jpg TAI-Renovate-Nawamin(331).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(332) TAI-Renovate-Nawamin(333) TAI-Renovate-Nawamin(334)
TAI-Renovate-Nawamin(332).jpg TAI-Renovate-Nawamin(333).jpg TAI-Renovate-Nawamin(334).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(335) TAI-Renovate-Nawamin(336) TAI-Renovate-Nawamin(337)
TAI-Renovate-Nawamin(335).jpg TAI-Renovate-Nawamin(336).jpg TAI-Renovate-Nawamin(337).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(338) TAI-Renovate-Nawamin(339) TAI-Renovate-Nawamin(340)
TAI-Renovate-Nawamin(338).jpg TAI-Renovate-Nawamin(339).jpg TAI-Renovate-Nawamin(340).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(341) TAI-Renovate-Nawamin(342) TAI-Renovate-Nawamin(343)
TAI-Renovate-Nawamin(341).jpg TAI-Renovate-Nawamin(342).jpg TAI-Renovate-Nawamin(343).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(344) TAI-Renovate-Nawamin(345) TAI-Renovate-Nawamin(346)
TAI-Renovate-Nawamin(344).jpg TAI-Renovate-Nawamin(345).jpg TAI-Renovate-Nawamin(346).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(347) TAI-Renovate-Nawamin(348) TAI-Renovate-Nawamin(349)
TAI-Renovate-Nawamin(347).jpg TAI-Renovate-Nawamin(348).jpg TAI-Renovate-Nawamin(349).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(350) TAI-Renovate-Nawamin(351) TAI-Renovate-Nawamin(352)
TAI-Renovate-Nawamin(350).jpg TAI-Renovate-Nawamin(351).jpg TAI-Renovate-Nawamin(352).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(353) TAI-Renovate-Nawamin(354) TAI-Renovate-Nawamin(355)
TAI-Renovate-Nawamin(353).jpg TAI-Renovate-Nawamin(354).jpg TAI-Renovate-Nawamin(355).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(356) TAI-Renovate-Nawamin(357) TAI-Renovate-Nawamin(358)
TAI-Renovate-Nawamin(356).jpg TAI-Renovate-Nawamin(357).jpg TAI-Renovate-Nawamin(358).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(359) TAI-Renovate-Nawamin(360) TAI-Renovate-Nawamin(361)
TAI-Renovate-Nawamin(359).jpg TAI-Renovate-Nawamin(360).jpg TAI-Renovate-Nawamin(361).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(362) TAI-Renovate-Nawamin(363) TAI-Renovate-Nawamin(364)
TAI-Renovate-Nawamin(362).jpg TAI-Renovate-Nawamin(363).jpg TAI-Renovate-Nawamin(364).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(365) TAI-Renovate-Nawamin(366) TAI-Renovate-Nawamin(367)
TAI-Renovate-Nawamin(365).jpg TAI-Renovate-Nawamin(366).jpg TAI-Renovate-Nawamin(367).jpg
TAI-Renovate-Nawamin(368) TAI-Renovate-Nawamin(369)  
TAI-Renovate-Nawamin(368).jpg TAI-Renovate-Nawamin(369).jpg

 

 

 

รายละเอียดกำลังดำเนินงานอยู่ . . .