งาน ต่อเติมและก่อสร้างพร้อมกันของงานห้องครัวใหม่และงานหลังคาโรงจอดรถ

@ ม.พิชญา ลาซาล(ศรีนครินทร์)TAI-Construct-KhunAnn(101) TAI-Construct-KhunAnn(102) TAI-Construct-KhunAnn(103)
TAI-Construct-KhunAnn(101).jpg TAI-Construct-KhunAnn(102).jpg TAI-Construct-KhunAnn(103).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(104) TAI-Construct-KhunAnn(105) TAI-Construct-KhunAnn(106)
TAI-Construct-KhunAnn(104).jpg TAI-Construct-KhunAnn(105).jpg TAI-Construct-KhunAnn(106).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(107) TAI-Construct-KhunAnn(108) TAI-Construct-KhunAnn(109)
TAI-Construct-KhunAnn(107).jpg TAI-Construct-KhunAnn(108).jpg TAI-Construct-KhunAnn(109).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(110) TAI-Construct-KhunAnn(111) TAI-Construct-KhunAnn(112)
TAI-Construct-KhunAnn(110).jpg TAI-Construct-KhunAnn(111).jpg TAI-Construct-KhunAnn(112).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(113) TAI-Construct-KhunAnn(114) TAI-Construct-KhunAnn(115)
TAI-Construct-KhunAnn(113).jpg TAI-Construct-KhunAnn(114).jpg TAI-Construct-KhunAnn(115).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(116) TAI-Construct-KhunAnn(117) TAI-Construct-KhunAnn(118)
TAI-Construct-KhunAnn(116).jpg TAI-Construct-KhunAnn(117).jpg TAI-Construct-KhunAnn(118).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(119) TAI-Construct-KhunAnn(120) TAI-Construct-KhunAnn(121)
TAI-Construct-KhunAnn(119).jpg TAI-Construct-KhunAnn(120).jpg TAI-Construct-KhunAnn(121).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(122) TAI-Construct-KhunAnn(123) TAI-Construct-KhunAnn(124)
TAI-Construct-KhunAnn(122).jpg TAI-Construct-KhunAnn(123).jpg TAI-Construct-KhunAnn(124).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(125) TAI-Construct-KhunAnn(126) TAI-Construct-KhunAnn(127)
TAI-Construct-KhunAnn(125).jpg TAI-Construct-KhunAnn(126).jpg TAI-Construct-KhunAnn(127).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(128) TAI-Construct-KhunAnn(129) TAI-Construct-KhunAnn(130)
TAI-Construct-KhunAnn(128).jpg TAI-Construct-KhunAnn(129).jpg TAI-Construct-KhunAnn(130).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(131) TAI-Construct-KhunAnn(132) TAI-Construct-KhunAnn(133)
TAI-Construct-KhunAnn(131).jpg TAI-Construct-KhunAnn(132).jpg TAI-Construct-KhunAnn(133).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(134) TAI-Construct-KhunAnn(135) TAI-Construct-KhunAnn(136)
TAI-Construct-KhunAnn(134).jpg TAI-Construct-KhunAnn(135).jpg TAI-Construct-KhunAnn(136).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(137) TAI-Construct-KhunAnn(138) TAI-Construct-KhunAnn(139)
TAI-Construct-KhunAnn(137).jpg TAI-Construct-KhunAnn(138).jpg TAI-Construct-KhunAnn(139).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(140) TAI-Construct-KhunAnn(141) TAI-Construct-KhunAnn(142)
TAI-Construct-KhunAnn(140).jpg TAI-Construct-KhunAnn(141).jpg TAI-Construct-KhunAnn(142).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(143) TAI-Construct-KhunAnn(144) TAI-Construct-KhunAnn(145)
TAI-Construct-KhunAnn(143).jpg TAI-Construct-KhunAnn(144).jpg TAI-Construct-KhunAnn(145).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(146) TAI-Construct-KhunAnn(147) TAI-Construct-KhunAnn(148)
TAI-Construct-KhunAnn(146).jpg TAI-Construct-KhunAnn(147).jpg TAI-Construct-KhunAnn(148).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(149) TAI-Construct-KhunAnn(150) TAI-Construct-KhunAnn(151)
TAI-Construct-KhunAnn(149).jpg TAI-Construct-KhunAnn(150).jpg TAI-Construct-KhunAnn(151).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(152) TAI-Construct-KhunAnn(153) TAI-Construct-KhunAnn(154)
TAI-Construct-KhunAnn(152).jpg TAI-Construct-KhunAnn(153).jpg TAI-Construct-KhunAnn(154).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(155) TAI-Construct-KhunAnn(156) TAI-Construct-KhunAnn(157)
TAI-Construct-KhunAnn(155).jpg TAI-Construct-KhunAnn(156).jpg TAI-Construct-KhunAnn(157).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(158) TAI-Construct-KhunAnn(159) TAI-Construct-KhunAnn(160)
TAI-Construct-KhunAnn(158).jpg TAI-Construct-KhunAnn(159).jpg TAI-Construct-KhunAnn(160).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(161) TAI-Construct-KhunAnn(162) TAI-Construct-KhunAnn(163)
TAI-Construct-KhunAnn(161).jpg TAI-Construct-KhunAnn(162).jpg TAI-Construct-KhunAnn(163).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(164) TAI-Construct-KhunAnn(165) TAI-Construct-KhunAnn(166)
TAI-Construct-KhunAnn(164).jpg TAI-Construct-KhunAnn(165).jpg TAI-Construct-KhunAnn(166).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(167) TAI-Construct-KhunAnn(168) TAI-Construct-KhunAnn(169)
TAI-Construct-KhunAnn(167).jpg TAI-Construct-KhunAnn(168).jpg TAI-Construct-KhunAnn(169).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(170) TAI-Construct-KhunAnn(171) TAI-Construct-KhunAnn(172)
TAI-Construct-KhunAnn(170).jpg TAI-Construct-KhunAnn(171).jpg TAI-Construct-KhunAnn(172).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(173) TAI-Construct-KhunAnn(174) TAI-Construct-KhunAnn(175)
TAI-Construct-KhunAnn(173).jpg TAI-Construct-KhunAnn(174).jpg TAI-Construct-KhunAnn(175).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(176) TAI-Construct-KhunAnn(177) TAI-Construct-KhunAnn(178)
TAI-Construct-KhunAnn(176).jpg TAI-Construct-KhunAnn(177).jpg TAI-Construct-KhunAnn(178).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(179) TAI-Construct-KhunAnn(180) TAI-Construct-KhunAnn(181)
TAI-Construct-KhunAnn(179).jpg TAI-Construct-KhunAnn(180).jpg TAI-Construct-KhunAnn(181).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(182) TAI-Construct-KhunAnn(183) TAI-Construct-KhunAnn(184)
TAI-Construct-KhunAnn(182).jpg TAI-Construct-KhunAnn(183).jpg TAI-Construct-KhunAnn(184).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(185) TAI-Construct-KhunAnn(186) TAI-Construct-KhunAnn(187)
TAI-Construct-KhunAnn(185).jpg TAI-Construct-KhunAnn(186).jpg TAI-Construct-KhunAnn(187).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(188) TAI-Construct-KhunAnn(189) TAI-Construct-KhunAnn(190)
TAI-Construct-KhunAnn(188).jpg TAI-Construct-KhunAnn(189).jpg TAI-Construct-KhunAnn(190).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(191) TAI-Construct-KhunAnn(192) TAI-Construct-KhunAnn(193)
TAI-Construct-KhunAnn(191).jpg TAI-Construct-KhunAnn(192).jpg TAI-Construct-KhunAnn(193).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(194) TAI-Construct-KhunAnn(195) TAI-Construct-KhunAnn(196)
TAI-Construct-KhunAnn(194).jpg TAI-Construct-KhunAnn(195).jpg TAI-Construct-KhunAnn(196).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(197) TAI-Construct-KhunAnn(198) TAI-Construct-KhunAnn(199)
TAI-Construct-KhunAnn(197).jpg TAI-Construct-KhunAnn(198).jpg TAI-Construct-KhunAnn(199).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(200) TAI-Construct-KhunAnn(201) TAI-Construct-KhunAnn(202)
TAI-Construct-KhunAnn(200).jpg TAI-Construct-KhunAnn(201).jpg TAI-Construct-KhunAnn(202).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(203) TAI-Construct-KhunAnn(204) TAI-Construct-KhunAnn(205)
TAI-Construct-KhunAnn(203).jpg TAI-Construct-KhunAnn(204).jpg TAI-Construct-KhunAnn(205).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(206) TAI-Construct-KhunAnn(207) TAI-Construct-KhunAnn(208)
TAI-Construct-KhunAnn(206).jpg TAI-Construct-KhunAnn(207).jpg TAI-Construct-KhunAnn(208).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(209) TAI-Construct-KhunAnn(210) TAI-Construct-KhunAnn(211)
TAI-Construct-KhunAnn(209).jpg TAI-Construct-KhunAnn(210).jpg TAI-Construct-KhunAnn(211).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(212) TAI-Construct-KhunAnn(213) TAI-Construct-KhunAnn(214)
TAI-Construct-KhunAnn(212).jpg TAI-Construct-KhunAnn(213).jpg TAI-Construct-KhunAnn(214).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(215) TAI-Construct-KhunAnn(216) TAI-Construct-KhunAnn(217)
TAI-Construct-KhunAnn(215).jpg TAI-Construct-KhunAnn(216).jpg TAI-Construct-KhunAnn(217).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(218) TAI-Construct-KhunAnn(219) TAI-Construct-KhunAnn(220)
TAI-Construct-KhunAnn(218).jpg TAI-Construct-KhunAnn(219).jpg TAI-Construct-KhunAnn(220).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(221) TAI-Construct-KhunAnn(222) TAI-Construct-KhunAnn(223)
TAI-Construct-KhunAnn(221).jpg TAI-Construct-KhunAnn(222).jpg TAI-Construct-KhunAnn(223).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(224) TAI-Construct-KhunAnn(225) TAI-Construct-KhunAnn(226)
TAI-Construct-KhunAnn(224).jpg TAI-Construct-KhunAnn(225).jpg TAI-Construct-KhunAnn(226).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(227) TAI-Construct-KhunAnn(228) TAI-Construct-KhunAnn(229)
TAI-Construct-KhunAnn(227).jpg TAI-Construct-KhunAnn(228).jpg TAI-Construct-KhunAnn(229).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(230) TAI-Construct-KhunAnn(231) TAI-Construct-KhunAnn(232)
TAI-Construct-KhunAnn(230).jpg TAI-Construct-KhunAnn(231).jpg TAI-Construct-KhunAnn(232).jpg
TAI-Construct-KhunAnn(233)    
TAI-Construct-KhunAnn(233).jpg