ก่อสร้างต่อเติมห้องครัวห้องนั่งเล่นใหม่และห้องน้ำใหม่

@ เพอร์เฟค เพลส (รัตนาธิเบศร์)


TAI-Construction-khunJung (101) TAI-Construction-khunJung (102) TAI-Construction-khunJung (103) TAI-Construction-khunJung (104)
TAI-Construction-khunJung (101).jpg TAI-Construction-khunJung (102).jpg TAI-Construction-khunJung (103).jpg TAI-Construction-khunJung (104).jpg
TAI-Construction-khunJung (105) TAI-Construction-khunJung (106) TAI-Construction-khunJung (107) TAI-Construction-khunJung (108)
TAI-Construction-khunJung (105).jpg TAI-Construction-khunJung (106).jpg TAI-Construction-khunJung (107).jpg TAI-Construction-khunJung (108).jpg
TAI-Construction-khunJung (109) TAI-Construction-khunJung (110) TAI-Construction-khunJung (111) TAI-Construction-khunJung (112)
TAI-Construction-khunJung (109).jpg TAI-Construction-khunJung (110).jpg TAI-Construction-khunJung (111).jpg TAI-Construction-khunJung (112).jpg
TAI-Construction-khunJung (113) TAI-Construction-khunJung (114) TAI-Construction-khunJung (115) TAI-Construction-khunJung (116)
TAI-Construction-khunJung (113).jpg TAI-Construction-khunJung (114).jpg TAI-Construction-khunJung (115).jpg TAI-Construction-khunJung (116).jpg
TAI-Construction-khunJung (117) TAI-Construction-khunJung (118) TAI-Construction-khunJung (119) TAI-Construction-khunJung (120)
TAI-Construction-khunJung (117).jpg TAI-Construction-khunJung (118).jpg TAI-Construction-khunJung (119).jpg TAI-Construction-khunJung (120).jpg
TAI-Construction-khunJung (121) TAI-Construction-khunJung (122) TAI-Construction-khunJung (123) TAI-Construction-khunJung (124)
TAI-Construction-khunJung (121).jpg TAI-Construction-khunJung (122).jpg TAI-Construction-khunJung (123).jpg TAI-Construction-khunJung (124).jpg
TAI-Construction-khunJung (125) TAI-Construction-khunJung (126) TAI-Construction-khunJung (127) TAI-Construction-khunJung (128)
TAI-Construction-khunJung (125).jpg TAI-Construction-khunJung (126).jpg TAI-Construction-khunJung (127).jpg TAI-Construction-khunJung (128).jpg
TAI-Construction-khunJung (129) TAI-Construction-khunJung (130) TAI-Construction-khunJung (131) TAI-Construction-khunJung (132)
TAI-Construction-khunJung (129).jpg TAI-Construction-khunJung (130).jpg TAI-Construction-khunJung (131).jpg TAI-Construction-khunJung (132).jpg
TAI-Construction-khunJung (133) TAI-Construction-khunJung (134) TAI-Construction-khunJung (135) TAI-Construction-khunJung (136)
TAI-Construction-khunJung (133).jpg TAI-Construction-khunJung (134).jpg TAI-Construction-khunJung (135).jpg TAI-Construction-khunJung (136).jpg
TAI-Construction-khunJung (137) TAI-Construction-khunJung (138) TAI-Construction-khunJung (139) TAI-Construction-khunJung (140)
TAI-Construction-khunJung (137).jpg TAI-Construction-khunJung (138).jpg TAI-Construction-khunJung (139).jpg TAI-Construction-khunJung (140).jpg
TAI-Construction-khunJung (141) TAI-Construction-khunJung (142) TAI-Construction-khunJung (143) TAI-Construction-khunJung (144)
TAI-Construction-khunJung (141).jpg TAI-Construction-khunJung (142).jpg TAI-Construction-khunJung (143).jpg TAI-Construction-khunJung (144).jpg
TAI-Construction-khunJung (145) TAI-Construction-khunJung (146) TAI-Construction-khunJung (147) TAI-Construction-khunJung (148)
TAI-Construction-khunJung (145).jpg TAI-Construction-khunJung (146).jpg TAI-Construction-khunJung (147).jpg TAI-Construction-khunJung (148).jpg
TAI-Construction-khunJung (149) TAI-Construction-khunJung (150) TAI-Construction-khunJung (151) TAI-Construction-khunJung (152)
TAI-Construction-khunJung (149).jpg TAI-Construction-khunJung (150).jpg TAI-Construction-khunJung (151).jpg TAI-Construction-khunJung (152).jpg
TAI-Construction-khunJung (153) TAI-Construction-khunJung (154) TAI-Construction-khunJung (155) TAI-Construction-khunJung (156)
TAI-Construction-khunJung (153).jpg TAI-Construction-khunJung (154).jpg TAI-Construction-khunJung (155).jpg TAI-Construction-khunJung (156).jpg
TAI-Construction-khunJung (157) TAI-Construction-khunJung (158) TAI-Construction-khunJung (159) TAI-Construction-khunJung (160)
TAI-Construction-khunJung (157).jpg TAI-Construction-khunJung (158).jpg TAI-Construction-khunJung (159).jpg TAI-Construction-khunJung (160).jpg
TAI-Construction-khunJung (161) TAI-Construction-khunJung (162) TAI-Construction-khunJung (163) TAI-Construction-khunJung (164)
TAI-Construction-khunJung (161).jpg TAI-Construction-khunJung (162).jpg TAI-Construction-khunJung (163).jpg TAI-Construction-khunJung (164).jpg
TAI-Construction-khunJung (165) TAI-Construction-khunJung (166) TAI-Construction-khunJung (167) TAI-Construction-khunJung (168)
TAI-Construction-khunJung (165).jpg TAI-Construction-khunJung (166).jpg TAI-Construction-khunJung (167).jpg TAI-Construction-khunJung (168).jpg
TAI-Construction-khunJung (169) TAI-Construction-khunJung (170) TAI-Construction-khunJung (171) TAI-Construction-khunJung (172)
TAI-Construction-khunJung (169).jpg TAI-Construction-khunJung (170).jpg TAI-Construction-khunJung (171).jpg TAI-Construction-khunJung (172).jpg
TAI-Construction-khunJung (173) TAI-Construction-khunJung (174) TAI-Construction-khunJung (175) TAI-Construction-khunJung (176)
TAI-Construction-khunJung (173).jpg TAI-Construction-khunJung (174).jpg TAI-Construction-khunJung (175).jpg TAI-Construction-khunJung (176).jpg
TAI-Construction-khunJung (177) TAI-Construction-khunJung (178) TAI-Construction-khunJung (179) TAI-Construction-khunJung (180)
TAI-Construction-khunJung (177).jpg TAI-Construction-khunJung (178).jpg TAI-Construction-khunJung (179).jpg TAI-Construction-khunJung (180).jpg
TAI-Construction-khunJung (181) TAI-Construction-khunJung (182) TAI-Construction-khunJung (183) TAI-Construction-khunJung (184)
TAI-Construction-khunJung (181).jpg TAI-Construction-khunJung (182).jpg TAI-Construction-khunJung (183).jpg TAI-Construction-khunJung (184).jpg
TAI-Construction-khunJung (185) TAI-Construction-khunJung (186) TAI-Construction-khunJung (187) TAI-Construction-khunJung (188)
TAI-Construction-khunJung (185).jpg TAI-Construction-khunJung (186).jpg TAI-Construction-khunJung (187).jpg TAI-Construction-khunJung (188).jpg