รับออกแบบ และตกแต่งภายนอก ภายใน โดย ทีเอไอ

เฟอร์นิเจอร์งานป้ายมีเดียงานตกแต่งงานก่อสร้างภาพ 3D โรงงานฉันติดต่อฉันงานต่อไปผังเว็บไซต์

 
 

ตกแต่งภายนอก ตกแต่งภายใน กับ ทีเอไอ

 

เช่า-ขายนั่งร้าน

 

อินทร์วิจิตร แผ่นเพดานฝ้า ผนัง คิ้ว บัว โดม สไตล์หลุยส์

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 


สาสน์จากบริษัท

 

สาสน์จากบริษัท

 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ทีเอไอ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

 

 

 

สาสน์จากบริษัท


 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ นาย นพรุจ ชยาธีรกานต์ (กรรมการผู้จัดการ)

 

 

 

เงื่อนไขในการดูหน้างาน

 

 

เงื่อนไขในการดูหน้างาน


 

1.กรุงเทพและปริมณฑล ค่าเดินทางดูหน้างานและให้คำปรึกษา ครั้งละ 1,500 บาท (เก็บครั้งเดียว)

 

2.หลังจากดูหน้างานแล้ว ขึ้นแบบแปลนงานต่อเติมหรือแปลน Lay Out งานเฟอร์นิเจอร์


คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500 บาท

 

3.สามารถเปลี่ยนแปลงแบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเป็น กิโลเมตรละ 20 บาท

ต่อกิโลเมตร พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดช่วงที่ดูหน้างาน

 

 

 

บทความน่ารู้เรื่องก่อนการทำบ้าน โดย ทีเอไอ บิสซิเนส โซลูชั่น

 

การจะคิดสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน และ ตกแต่งบ้านนั้น ไมว่าจะเป็นบ้าน ที่ซื้อมาจากโครงการบ้านจัดสรร

 

อาคารชุดบ้านพักอาศัยของตัวเองที่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นให้ดูแบบจินตนาการที่พอเหมาะกับตัวเราเอง

 

และตอบสนองแนวทางดำเนินชีวิตของตัวเราเองนั้นได้มากน้อยขึ้นกับผู้ว่าจ้าง

 

 

ก่อนการว่าจ้างควรศึกษาได้จาก

 

 

1.เริ่มต้น คือความคิดในขั้นตอนแรกเริ่มของเราเองเลยซึ่งบางทีอาจวาดแผนภาพของเราเอง

 

หรือทำการจดความคิดเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน ออกมาข้างนอกความคิดเสียก่อน

 

แล้วจากนั้นดูความเป็นจริงกับความต้องการที่สามารถเป็นไปได้ว่ามาก-น้อยเพียงไหน

 

แล้วค่อยทำการคัดเลือกหัวข้อที่ต้องการนั้น ๆ มาเรียงลำดับ

2.ออกแบบ คือการที่จะจินตนาการในความคิดได้นั้น อาจไม่เห็นจินตภาพนั้นออกมาให้คนอื่นพอเข้าใจได้

 

ในการทำบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือ ตกแต่งบ้าน ซึ่งก็จำเป็นต่อนักออกแบบ และนักเขียนแบบ ที่จะถ่ายทอด

 

ความคิดนั้นออกมาเป็นภาพ ทั้ง ภาพ Sketch หรือ Perspective 3D ซึ่งนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักออกแบบ


3.จัดจ้าง คือการว่าจ้างผู้ควบคุมดูแลโครงการในส่วนของงานนี้ไปรับผิดชอบ ซึ่งในการจัดจ้าง

 

ผู้ว่าจ้างจะต้องตกลงกับผู้ว่าจ้างกันทั้ง 2 ฝ่าย กันอย่างเข้าใจกันดีก่อนที่จะทำการว่าจ้าง


4.เตรียมการก่อสร้าง คือขั้นตอนหลังจากว่าจ้างเสร็จแล้วทางผู้รับจ้างจะต้องมีการเตรียมตัวดำเนินงาน

 

ทั้งอุปกรณ์ เครืองมือ และบุคคลพนักงาน ในการดำเนินงาน


5.ขั้นตอนดำเนินการ คือระหว่างการดำเนินการสร้างซึ่งทางผู้รับผิดชอบงานหรือผู้รับเหมาจะเป็นผู้

 

ดำเนินงานไป


6.เตรียมการก่อนส่งมอบงาน

 

จะเป็นขั้นตอนก่อนสุดท้ายอาจมีการเก็บงานรายละเอียดซึ่งผู้ว่าจ้างควรเข้ามาช่วยกันตรวจสอบงาน

 

ก่อนส่งมอบงาน

 


7.ส่งมอบงาน คือขั้นตอนสุดท้ายของงานพร้อมอยู่อาศัยบ้านได้


8.หลังการส่งมอบงาน คือการ บริการ หลังส่งมอบงานที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิด

 

ความยุติธรรมกัน

 

 

 

 

งานที่กำลังดำเนินงาน

 

 

 

ต่อเติมห้องครัว_โรงจอดรถ

 

 

งาน ต่อเติมและก่อสร้างห้องครัวใหม่และงานหลังคาโรงจอดรถ

 

 

 

 

 

ปรับปรุงบ้าน Renovatำบ้าน นวมินทร์

 

 

ปรับปรุงบ้าน @ นวมินทร์

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อคุณเลือกเราทำ-ติดต่อสอบถามทีเอไอ